Yachtskipper af 3. grad

Kursusbeskrivelse

Kurset arbejder mod at eleverne får taget Søfartsstyrelsens Yachtskippereksamen af 3. grad. Kurset giver (sammen med et sønæringsbevis) ret til at sejle lystbåde med længde op til 24 meter i Nordeuropæisk fart.

Yachtskipper af 3. grad omhandler “terrestrisk navigation”, og er en tilbundsgående uddybning af de emner, du stiftede bekendtskab med på duelighedskurset. Desuden omhandler kurset emner som sømandskab, søsikkerhed, meteorologi, sejlads i tidevand, sejladsplanlægning og meget andet.

Forløb / datoer / sted

Teoriundervisning 12 onsdage fra klokken 18.30 til 22.00

Første gang onsdag den 23. oktober 2019

Kursus i brug af redningsflåde

 Kursus i brandslukning

Vejledning i projektopgave

Eksamen i februar 2020

Sted: Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Pris og tilmelding

Undervisning: 2.500 kr.

Materialer og kurser: 1.000 kr.

Bøger: ca. 3.000 kr.

Eksamensgebyr: 875 kr.

Tilmelding helst 14 dage før, så du kan nå at bestille bøger og læse de første kapitler til første aften.

Tilmelding under ”kontakt”

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Asger på asgerhuno@gmail.com