Yachtskipper af 3. grad

Kursusbeskrivelse

Kurset arbejder mod at eleverne får taget Søfartsstyrelsens Yachtskippereksamen af 3. grad. Kurset giver (sammen med et sønæringsbevis) ret til at sejle lystbåde med længde op til 24 meter i Nordeuropæisk fart.

Yachtskipper af 3. grad omhandler “terrestrisk navigation”, og er en tilbundsgående uddybning af de emner, du stiftede bekendtskab med på duelighedskurset. Desuden omhandler kurset emner som sømandskab, søsikkerhed, meteorologi, sejlads i tidevand, sejladsplanlægning og meget andet.

Forløb / datoer / sted

Kurset afholdes to steder i efteråret 2020.

Det ene Sted: Aalborg Sejlklub, Skydebanevej, Aalborg. Teoriundervisning 12 torsdage fra klokken 18.30 til 22.00 Kurset starter den 29. oktober 2020. Eksamen i februar 2021

Det andet sted: Viborg Sejlklub, Hjarbæk Havn. Teoriundervisning 12 onsdage fra klokken 18.30 til 22.00 Kurset starter den 21. oktober 2020. Eksamen først i februar 2021.

Ud over teoriundervisningen indeholder kurset:

  • Kursus i brug af redningsflåde
  • Kursus i brandslukning
  • Vejledning i projektopgave

Pris og tilmelding

Undervisning: 2.500 kr.

Materialer og kurser: 1.000 kr.

Bøger: ca. 1.500 kr.

Eksamensgebyr: 875 kr.

Tilmelding helst 14 dage før, så du kan nå at bestille bøger og læse de første kapitler til første aften.

Tilmelding er efter princippet “først til mølle”

Tilmelding under ”kontakt”

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Asger på asgerhuno@gmail.com