Yachtskipper af 3. grad

Kursusbeskrivelse

Kurset arbejder mod at eleverne får taget Søfartsstyrelsens Yachtskippereksamen af 3. grad for lystsejlere. Du kan se retningslinier ved at klikke her.

Yachtskipper af 3. grad omhandler “terrestrisk navigation”, og er en tilbundsgående uddybning af de ting, du stiftede bekendtskab med til Duelighedsbeviset. Kurset er således en teoretisk overbygning på duelighedsbeviset.

Bestået prøve samt et sønæringsbevis (syns- og høreprøve) giver dig tilladelse til at sejle lystbåde med længde op til 24 meter i Nordeuropa. De fleste tager dog kurset for at dygtiggøre sig i sejlads af almindelige lystbåde.

Du skal have duelighedsprøve for at deltage i kurset.

Kurset omhandler fem emner:

Navigation

Sømandskab og søsikkerhed

Meterologi

Søret

Vagttjeneste

Forløb / datoer for Yachtskipper af 3. grad

Teoriundervisning 12 onsdage fra klokken 18.30 til 22.00

Første gang onsdag den 23. oktober 2019

Sted: Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Ud over teoriundervisningen består kurset i:

Demonstration af redningsflåde.

Demonstration af brandslukning.

Eventuelt disponible aftener til repetition.

Der er eksamen i februar 2020.

Pris og tilmelding

Undervisning: 2.500 kr.

Materialer og demonstrationer: 1.000 kr.

Bøger: ca. 2.500 kr.

Eksamensgebyr til Søfartsstyrelsen: 875 kr.

Det er bedst at du tilmelder dig senest 14 dage før kursusstart, da du skal nå at bestille bøger og læse de første afsnit til den første kursusaften.

Du tilmelder dig ved blot at skrive en mail til asgerhuno@gmail.com