Yachtskipper af 3. grad

Kursusbeskrivelse

Kurset arbejder mod at eleverne får taget Søfartsstyrelsens Yachtskippereksamen af 3. grad. Kurset giver (sammen med et sønæringsbevis) ret til at sejle lystbåde med længde op til 24 meter i Nordeuropæisk fart.

Yachtskipper af 3. grad omhandler “terrestrisk navigation”, og er en tilbundsgående uddybning af de emner, du stiftede bekendtskab med på duelighedskurset. Desuden omhandler kurset emner som sømandskab, søsikkerhed, meteorologi, sejlads i tidevand, sejladsplanlægning og meget andet.

Forløb / datoer / sted

Teoriundervisning 12 tirsdage fra klokken 18.30 til 22.00

Dato: Kurset starter den 27. oktober 2020

Sted: Sejlklubben Limfjorden (SL) Bådehavnsvej 14, Vestre Bådehavn, Aalborg

Ud over teoriundervisningen indeholder kurset:

  • Kursus i brug af redningsflåde
  • Kursus i brandslukning
  • Vejledning i projektopgave

Pris og tilmelding

Undervisning: 2.500 kr.

Materialer og kurser: 1.000 kr.

Bøger: ca. 3.000 kr.

Eksamensgebyr: 875 kr.

Tilmelding helst 14 dage før, så du kan nå at bestille bøger og læse de første kapitler til første aften.

Tilmelding under ”kontakt”

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Asger på asgerhuno@gmail.com