Yachtskipper af 3. grad

Kursusbeskrivelse

Kurset arbejder mod at eleverne får taget Søfartsstyrelsens Yachtskippereksamen af 3. grad. Kurset giver (sammen med et sønæringsbevis) ret til at sejle lystbåde med længde op til 24 meter i Nordeuropæisk fart.

Yachtskipper af 3. grad omhandler “terrestrisk navigation”, og er en tilbundsgående uddybning af de emner, du stiftede bekendtskab med på duelighedskurset. Desuden omhandler kurset emner som sømandskab, søsikkerhed, meteorologi, sejlads i tidevand, sejladsplanlægning og meget andet.

Forløb / datoer / sted

Sted: Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, Aalborg.

Tid: Teoriundervisning 12 torsdage fra klokken 18.00 til 22.00 Kurset starter den 28. oktober 2021. Eksamen den 5. eller 6. februar 2022

Individuelle forløb og små hold er også en mulighed. Ring eller skriv for nærmere aftale.

Ud over teoriundervisningen indeholder kurset:

  • Undervisning i brug af redningsflåde og brandslukning
  • Vejledning i projektopgave

Pris og tilmelding

Undervisning, materialer, alt inclusive. : 3.700 kr.

Bøger: ca. 1.500 kr.

Eksamensgebyr: 875 kr.

Tilmelding helst 14 dage før, så du kan nå at bestille bøger og læse de første kapitler til første aften.

Tilmelding er efter princippet “først til mølle”

Tilmelding under ”kontakt”

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Asger på asgerhuno@gmail.com