Om Sejlerskolen

Himmerlands Sejlerskole er en skole under Folkeoplysningsloven.

Undervisningen foretages hovedsaligt af Asger Hunø, som ud over at være lærer og aktiv sejler også har undervist i navigation i flere år.

Den teoretiske undervisning foregår f.eks. på Ranum Efterskole,

Den praktiske undervisning foregår oftest på Limfjorden med udgangspunkt fra Rønbjerg Havn. Der sejles i en Coronet 38 på 8 ton med 55 hk. motor, 68 kvadratmeter sejl plus spiler. Båden har en varm  kahyt og styrhus.

Kurserne udbydes enten som traditionelle kurser eller fjernundervisningskurser.

For at få et overblik kan kurserne inddeles i grupper:

Duelighedsbevis, Speedbådskørekort og SRC-radiokursus er grundlæggende kurser, som følger de retningslinier, der er fastsat af Søfartsstyrelsen.

Praktisk Sejlads og Sejlads i Kattegat og Skærgården er kurser i praktisk sejlads, hvor du lærer at sejle med båden og dens sejl og grej. Du lærer også sejladsplanlægning, samt at anvende den teori du har lært på f.eks. Duelighedsbeviset

Yachtskipper af 3. Grad og Yachtskipper af 1. grad. Kurserne skal ses som en fortsættelse af duelighedsprøven. Her lærer du at navigere større både på større have. Kurserne følger de retningslinier, der er fastsat af søfartsstyrelsen.

Der er også mulighed for at tage kurserne som fjernundervisning.