Om Sejlerskolen

Himmerlands Sejlerskole er en skole under Folkeoplysningsloven.


Undervisningen foretages hovedsaligt af Asger Hunø, som ud over at være lærer og aktiv sejler, også har undervist i navigation i flere år.

Den teoretiske undervisning foregår flere steder: Ranum Efterskole College, Aalborg Sejlklub, Løgstør Bådelaug, eller Silkeborg Sejlklub -Men den kan lige så godt foregå i din sejlklub, hvis det ønskes!

Den praktiske undervisning foregår oftest på Limfjorden med udgangspunkt fra Rønbjerg Havn. Der sejles i en Coronet 38 på 8 ton med 55 hk. motor, 68 kvadratmeter sejl plus spiler. Båden har en varm  kahyt og styrhus.

Her kan du få et lille overblik over sejlerkurserne:

Alle kurser (undtagen Flodskipperkurset og Tidevandskurset), foregår efter retningslinier, der er fastsat af Søfartsstyrelsen

Duelighedskurset lærer du de grundlæggende færdigheder i navigation, søvejsregler og sikkerhed, samt grundlæggende praktisk sejlads.

Speedbådskurset lærer du at sejle sikkert med en planende båd. Speedbådsbevis er et krav hvis båden har en motor der har flere kilowatt end bådens længde (meter) gange bådenslængde plus 3

Yachtskipper af 3. Grad skal ses som en fortsættelse, af det du lærte på duelighedskurset. Y3 omhandler sejlads i Nordeuropæisk fart, og det giver ret til at sejle lystbåde med længde op til 24 meter i Nordeuropæisk fart

Yachtskipper af 1. grad skal ses som en fortsættelse af det du lærte på Y3. Y1 omhandler oceanpassager på alle have, og det giver ret til at sejle lystbåde med længde op til 24 meter på alle have.

Duelighedsbevis i Motorpasning lærer du de grundlæggende principper i større motorers opbygning, samt hvordan du passer og vedligeholder dem. Kurset giver tilladelse til at sejle lystbåde, over 15 meters længde og op til 24 meters længde, med en motor fra 100 kilowatt (136 hestekræfter) og op til 750 kilowatt

Flodskipperkurset lærer du reglerne for at sejle på floder og kanaler. Kurset følger CEVNI´s retningslinier, og giver tilladelse til at sejle lystbåde op til 15 meter på Europas kanaler i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Østrig

Tidevandskurset lærer du at sejle i farvande med tidevand. Pensum er også en del af Yachtskipper af 3. grad.

Førstehjælpskurset lærer du metodisk tilgang (ABCDE) til en tilskadekommen. Du lærer også at forberede og udruste dig selv, din besætning og din båd omkring f.eks. medicin og vaccination inden din langturssejlads.