Førstehjælpskursus

Kursusbeskrivelse

Kurset er kompetencegivende i forhold til Yachtskipper 1.

-Men ellers er kurset også rigtig nyttigt for alle lystsejlere, der påtænker sejlads ”udenfor” Skagen og Danmark.

Som dansk borger og som sejler i hjemlige farvande, er vi vant til at det danske sundhedsvæsen står klar, når vi har brug for dem. Sådan er det ikke alle steder i verden, så her skal der planlægges, inden du sejler afsted.

Under sejlads på åbent hav eller ocean, når uheldet er ude, og der er langt til læge og ambulance, er det vigtigt at kunne førstehjælp. Herunder den metodiske ABCDE tilgang til den tilskadekomne.

Her er kursets vigtigste emner i stikordsform: Førstehjælp, sygdomsbehandling, medicin ombord, opbevaring af medicin ombord, forebyggelse, sygeforsikring, hvor og hvordan kaldes hjælp, vaccine, søsyge, mad og (rent) vand, motion og sundhed, de juridiske rammer,-og meget andet.

På dette kursus lærer du således at forberede og udruste dig selv, din besætning og dit skib omkring medicin, sygdomshåndtering og førstehjælp, inden du sejler ud på en længere tur på åbent hav, eller måske vil krydse et ocean.

Forløb / dato /sted

Selve kurset varer en dag fra klokken 10.00 til 16.00

Eleverne skal inden kurset have købt og læst Søfartsstyrelsens bog: Førstehjælp for sejlere. Den bestilles hos www.weilbach.com

Sejlklub eller sejlerskole sender en mail til Himmerlands Sejlerskole asgerhuno@gmail.com , så finder vi sammen tid og sted, hvor kurset ønskes afholdt.

Kurset vil blive afholdt i Aalborg eller på Ranum Efterskole College i efteråret 2020

Pris

Undervisning 700 kr. pr. elev

Bog: 200 kr.