Flodskipper

Kursusbeskrivelse

Ved sejlads på oceaner, have og helt ind i bunden af f.eks. Roskilde Fjord gælder de internationale
søvejsregler, men indre vandveje (floder, søer og kanaler) er national ejendom. På foranledning af FN har man
lavet fælles regler for sejlads på Europas floder og kanaler under konventionen CEVNI (forskrifter for sejlads på
indre vandveje).
Overordnet set skal disse regler ses som et supplement til de internationale søvejsregler. Men de specielle
forhold omkring besejling af floder og kanaler kræver i nogle tilfælde specielle regler.
I stikordsform kan nævnes de emner kurset kommer ind på:

  • Farvandsafmærkning
  • besejlingsregler
  • skibslys,
  • signaler og skilte
  • definitioner og regler
  • identifikation og kommunikation.

På kurset orienteres du også om sejlads i sluser, samt generel sejladsvejledning omkring Europas floder.
Et flodskipperbevis giver tilladelse til at sejle fritidsfartøj op til 15 meters længde på indre vandveje i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Østrig.
Kursisten skal have duelighedsbevis for at deltage på kurset.

Forløb / datoer / det praktiske

Kurset varer en dag. Vi starter kl. 10.00 og vi er færdige kl. ca. 16.00
Det er en forudsætning at du har læst udsendte undervisningsmateriale grundigt.
Dagen starter med kaffe. Herefter undervisning, frokost og mere undervisning. Den sidste times tid går med eksamen.
Der udstedes Flodskipperbevis.
Husk madpakke og undervisningsmateriale på kursusdagen

Kurset afholdes følgende steder:

Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub (Omøfærgen) (dato ikke fastlagt endnu)

Lerbjergvej 22, Saltofte, 5610 Assens (dato ikke fastlagt endnu)

Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg. Søndag den 26. maj 2019

Pris og tilmelding

Kurset koster 600 kr.
Beløbet omfatter undervisning, undervisningsmateriale, eksamen samt udstedelse af Flodskipperbevis.
Tilmelding helst 2 uger før kurset afholdes.-Så kan du bedre nå at få tilsendt og læst kursusmaterialet.


Du kan tilmelde dig ved blot at skrive en mail til asgerhuno@gmail.com