Tidevandssejlads

Kursusbeskrivelse

Lige så snart du sejler vest for Skagen, er du i farvande med mere eller mindre tidevand. I Den engelske Kanal kan tidevandsstrømmen enkelte steder løbe op til 6 knob, og forskellen mellem højvande og lavvande være op til 8 meter.

På dette kursus lærer du grundbegreberne i at sejle i dette farvand.

På Internet og søkortplotter finder vi tidevandstabeller og strømkort

Forløb / dato / sted

Dato: 27. februar 2022

Kurset varer en dag fra kl. 10.00 til ca. 16.

(Der er kaffe. Husk selv madpakken)

Sted: Kurset afholdes i Sejlklubben Limfjorden (SL) i Aalborg

Pris / tilmelding

Undervisning og materialer koster tilsammen 700 kr.

Tilmelding helst 14 dage før, så du kan nå at læse det tilsendte materiale inden kursusdagen.

Tilmelding er efter princippet “først til mølle”

Tilmelding under ”kontakt og tilmelding”

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Asger på asgerhuno@gmail.com