Tidevandssejlads

Kursusbeskrivelse

Lige så snart du sejler vest for Skagen, er du i farvande med mere eller mindre tidevand. I Den engelske Kanal kan tidevandsstrømmen enkelte steder løbe op til 6 knob, og forskellen mellem højvande og lavvande være op til 8 meter.

På dette kursus lærer du grundbegreberne i at sejle i dette farvand.

På Internet og søkortplotter finder vi tidevandstabeller og strømkort

Tid: Lørdag den 16. november 2019 kl. 10.00 til ca. 16.

(Der er kaffe. Husk selv madpakken)

Sted: Aalborg Sejlkllub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Pris: 600 kr.

Tilmelding: Helst 14 dage før kursusstart, så du kan nå at læse materiale.

Send en mail til asgerhuno@gmail.com eller tilmeld dig her på siden.