Tidevandssejlads

Kursusbeskrivelse

Lige så snart du sejler vest for Skagen, er du i farvande med mere eller mindre tidevand. I Den engelske Kanal kan tidevandsstrømmen enkelte steder løbe op til 6 knob, og forskellen mellem højvande og lavvande være op til 8 meter.

På dette kursus lærer du grundbegreberne i at sejle i dette farvand.

På Internet og søkortplotter finder vi tidevandstabeller og strømkort

Forløb / dato / sted

Kurset varer en dag fra kl. 10.00 til ca. 16.

(Der er kaffe. Husk selv madpakken)

Tid og sted er ikke fastsat lige på nuværende tidspunkt. Det kommer senere.

Pris / tilmelding

Undervisning og materialer koster tilsammen 600 kr.

Tilmelding helst 14 dage før, så du kan nå at læse det tilsendte materiale inden kursusdagen.

Tilmelding under ”kontakt og tilmelding”

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Asger på asgerhuno@gmail.com